Du er her:

Tidsfrister 7. og 8. årgang

Tidsfrister 7. og 8. årgang 

Tidsfrister 7. og 8. årgang frem mod den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er afskaffet. Processen frisættes og erstattes af en lokalt forankret beskrivelse af, hvordan det sikres, at eleverne får den skole- og vejledningsindsats, de har brug for med henblik på, at de er klar til videre uddannelse efter grundskolen.

Identifikation er en proces, grundskolen og UU Guldborgsund står sammen om, og indsatsen frem mod den bedste overgang for eleven er et fælles ansvar.

 

August/september

(Skolens ansvar)

Forældremøde

Vejlederen deltager på årets første forældremøde på 7. og 8. årgang.

Skolen har ansvaret for at koordinere datoen med vejlederen.

 

 

 

Senest uge 40

(Lærer & vejleder)

 

Klassegennemgang

Samarbejdet og processen med at identificere elever med et særligt skole- og vejledningsbehov starter, når eleven går i 7. klasse.

 

Uddannelsesvejlederen gennemgår alle elever med klassens lærere minimum 1 gang om året. Dette gælder på både 7. og 8. årgang inklusive mellemformer og udviklingscentre.

Det er vigtigt, at vejlederen og lærere sammen får dannet sig et overblik over elevernes behov, deres ressourcer og potentialer med henblik på, at alle elever bliver så dygtige, de kan.

Det er vigtigt, at vi har en fælles opmærksomhed på trivsel, herunder fravær og skoleværing.

 

Efterår

(Lærer & vejleder)

Skole-hjem-samtaler

Vejlederen deltager ved skole-hjem-samtaler for alle elever på 8. årgang.

Aftaler dokumenters i vejledningsplanen (den sammenhængende plan).

Skolen koordinerer datoen/datoerne med vejlederen.

 

 

Fra uge 40 - efterår

(Vejlederens ansvar)

Individuelle samtaler – vejledning til alle

Uddannelsesvejlederen møder alle elever individuelt på 8. årgang som et led i at identificere den enkelte elevs behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. Den målrettede vejledningsindsats aftales, koordineres og evalueres løbende, og den dokumenteres i vejledningsplanen (den sammenhængende plan).

 

 

 

 

 

Fra uge 34-51

(Skolens ansvar)

Det gode samarbejde

For at understøtte og kvalificere det gode samarbejde, inddrages og orienteres vejlederen:

 • Når skolen underretter ved fravær
 • Når skolen indstiller til PPR
 • Når skolen er bekymret for elevens trivsel
 • Ved kognitive udfordringer, der kan få betydning for elevens fremtid
 • Hvis eleven testes ordblind

 

 • Hvis eleven har en eller flere diagnoser med betydning for elevens fremtid og overgang til ungdomsuddannelse
 • Hvis der er et samarbejde med en sagsbehandler, og indsats/foranstaltning har betydning for elevens fremtid

 

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

 

Standpunktskarakterer

Skolen indberetter standpunktskarakterer for 8. klasse

 

 

 

 

Fra uge 1-26

(Skolens ansvar)

Det gode samarbejde

For at understøtte og kvalificere det gode samarbejde, inddrages og orienteres vejlederen:

 • Når skolen underretter ved fravær
 • Når skolen indstiller til PPR
 • Når skolen er bekymret for elevens trivsel
 • Ved kognitive udfordringer, der kan få betydning for elevens fremtid
 • Hvis eleven testes ordblind
 • Hvis eleven har en eller flere diagnoser med betydning for elevens fremtid og overgang til ungdomsuddannelse
 • Hvis der er et samarbejde med en sagsbehandler, og indsats/foranstaltning har betydning for elevens fremtid

 

Medio maj

 

Afsluttende standpunktskarakterer

(Skolens ansvar)

 

Afsluttende standpunktskarakterer

Skolen indberetter afsluttende standpunktskarakterer for 8. klasse.

 

Fra uge 2 - forår

(Vejlederens ansvar)

Individuelle samtaler

Vejlederen har ansvaret for at vurdere, hvilke elever der skal fortsætte med individuelle samtaler, og hvilke elever der kan indgå i gruppevejledning.

 

Fra uge 10 – forår

(Vejlederens ansvar)

Opfølgning på klassegennemgang

Vejlederen har ansvaret for at følge op på klassegennemgangen og evaluerer/vurderer de indsatser, der er iværksat. En indsats kan også være at følge op på en PPV eller følge op med sagsbehandler.

 

Samarbejde omkring elever i udfordringer

I udskolingen er det vigtigt, at vejleder og lærere trækker på hinandens kompetencer, viden og indsigt.

• Vejlederen deltager på TM møder, hvor forebyggelse, tiltag og tendenser omhandler elever fra udskolingen eller tværfaglige drøftelser om udskolingen i bred forstand. Skolen har ansvaret for at invitere vejlederen.

• Vejlederen deltager i netværksmøder for udskolingselever, og vejlederen kan indkalde til netværksmøde for udskolingselever.

• Vejlederen deltager i arbejdsmøder med samarbejdspartnere og kan indkalde til arbejdsmøde.

• Vejlederen er i dialog med forældre og netværk til elever i udskolingen.

Møderne har til formål at være med til at understøtte og forbinde den særlige skole- og vejledningsindsats i henhold til lov om kommunal ungeindsats.