Tidsfrister 8. årgang-uddannelsesparathedvurdering

Tidsfrister 8. årgang – Uddannelsesparathedsvurdering

Tidsfrister 8. klasse: Den første uddannelsesparathedsvurdering (UPV)

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

Skolen skal senest 1. december have indtastet og overført 8. klasse elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger samt standpunktskarakterer til henholdsvis www.optagelse.dk og www.karakterdatabasen.dk

Skolen afgiver elevens sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger i MeeBook.

MeeBook fletter automatisk til optagelse.dk.

Karakterdatabasen fletter ligeledes med optagelse.dk

Inden vinterferien – for foreløbige IUP elever

(Skolens ansvar)

Skolen indkalder forældre, elev og UU vejleder til samtale. (Skole/hjem samtale)

Formål: Aftale om særlig målrettet skole- og vejledningsindsats for at støtte eleven til at være uddannelsesparat senest ved afslutningen af 9. klasse.

Senest 10. januar

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder de personlige, sociale og faglige kriterier for at være uddannelsesparat, foretager UU en helhedsvurdering. De faglige forudsætninger er ufravigelige.

Hvis eleven vurderes IUP til en eller flere typer af ungdomsudd., skal det afklares, hvilken ungdomsudd. eleven påtænker at søge ind på efter 9. eller 10. klasse.

Umiddelbart efter 10. januar

(UU´s ansvar – kollektiv vejledning)

Umiddelbart efter den 10. januar/UU´s helhedsvurderingen skal eleverne afgive deres foreløbige uddannelsesønske.

Eleven skal afgive deres uddannelsesønske i Uno Ung 

Senest 17. januar

Udmeldingen af resultatet af UPV processen kan tidligst finde sted efter UU´s helhedsvurdering

(Skolens ansvar i samarbejde med UU)

Den første UPV skal meldes skriftligt til forældrene

Det skal alle efterfølgende UPV vurderinger også, hvis eleven vurderes ikke-udd. parat til en eller flere typer af ungdomsuddannelse.

Skolen/UU giver forældre skriftlig besked om, at eleven er vurderet foreløbig uddannelsesparat/foreløbig ikke-uddannelsesparat.

Informationen til forældrene udformes sammen med UU, og brevet tilgår forældrene i e-Boks.  

Senest 15. juni

(Skolens ansvar)

Skolen skal senest 15. juni have overført eller indtastet 8. klasse elevernes sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger samt standpunktskarakterer til henholdsvis www.optagelse.dk og www.karakterdatabasen.dk

Senest 25. juni

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder de personlige, sociale og faglige kriterier for at være uddannelsesparate eller har skiftet uddannelsesønske, foretager UU en helhedsvurdering. De faglige forudsætninger er ufravigelige.

Senest 26. juni

Udmeldingen af resultatet af UPV processen kan tidligst finde sted efter UU´s helhedsvurdering

Hvis en elev vurderes IUP til en eller flere typer af ungdomsudd., skal vurderingen meddeles skriftligt.

Skolen/UU giver forældre skriftlig besked om, at eleven er vurderet foreløbig ikke-uddannelsesparat.

Informationen til forældrene udformes sammen med UU, og brevet tilgår forældrene i e-Boks. 

 

Resultatet af den sidste uddannelsesparathedsvurdering gemmes til skoleåret efter, således at eleven starter 9. klasse med sin 8. klasses vurdering.