Du er her:

Tidsfrister 9. og 10. årgang

Tidsfrister 9. og 10.årgang 

 

Tidsfrister 9. og 10. årgang frem mod den koordinerede tilmelding til ungdomsuddannelse.

Uddannelsesparathedsvurderingen er afskaffet. Processen frisættes og erstattes af en lokalt forankret beskrivelse af, hvordan det sikres, at eleverne får den skole- og vejledningsindsats, de har brug for med henblik på, at de er klar til videre uddannelse efter grundskolen.

Identifikation er en proces, grundskolen og UU Guldborgsund står sammen om, og indsatsen frem mod den bedste overgang for eleven er et fælles ansvar.

 

August/september

(Skolens ansvar)

Forældremøde

Vejlederen deltager på årets første forældremøde.

Skolen har ansvaret for at koordinere datoen med vejlederen.

 

 

 

Senest uge 40

(Lærer og vejleder)

 

Klassegennemgang

Uddannelsesvejlederen gennemgår alle elever med klassens lærere minimum 1 gang om året.

Det er vigtigt, at vejlederen og lærere sammen får dannet sig et overblik over elevernes behov, deres ressourcer og potentialer med henblik på, at alle elever bliver så dygtige, de kan.

Det er vigtigt, at vi har en fælles opmærksomhed på trivsel, herunder fravær og skoleværing.

 

Efterår

(Skolens ansvar)

Skole-hjem-samtaler

Vejlederen deltager efter behov ved skole-hjem-samtaler.

Skolen koordinerer datoen/datoerne med vejlederen.

 

 

Fra uge 40 - efterår

(Vejlederens ansvar)

Individuelle samtaler

Vejlederen har ansvaret for at vurdere, hvilke elever der skal fortsætte med individuelle samtaler, og hvilke elever der kan indgå i gruppevejledning.

 

 

 

 

 

Fra uge 34-51

(Skolens ansvar)

Det gode samarbejde

For at understøtte og kvalificere det gode samarbejde, inddrages og orienteres vejlederen:

  • Når skolen underretter ved fravær
  • Når skolen indstiller til PPR
  • Når skolen er bekymret for elevens trivsel
  • Ved kognitive udfordringer, der kan få betydning for elevens fremtid
  • Hvis eleven testes ordblind
  • Hvis eleven har en eller flere diagnoser med betydning for elevens fremtid og overgang til ungdomsuddannelse
  • Hvis der er et samarbejde med en sagsbehandler, og indsats/foranstaltning har betydning for elevens fremtid

 

 

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

 

Standpunktskarakterer

Skolen skal senest 1. december indtaste og overføre 9. og 10. klasse elevernes standpunktskarakterer til optagelse.dk via karakterdatabasen.