Du er her:

Brobygning og introforløb

Brobygning 9. og 10. klasse

I 9. klasse har du mulighed for at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse, hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg.

”Elever i folkeskolens samt i den kommunale ungdomsskoles heltidsundervisning, som i 8. klasse er vurderet ikke-uddannelsesparat, og elever, som er uddannelsesparate, men har behov for afklaring, kan tilbydes at deltage i brobygning til ungdomsuddannelserne i 2-10 dage”.

I 10. klasse skal alle elever deltage i den obligatorisk brobygning eller kombinationer af brobygning og ulønnet praktik med et uddannelsesperspektiv.

Den obligatoriske brobygning i 10. klasse udgør 1 uge svarende til 21 timer og tilbydes i forløb på op til 5 dages varighed. Brobygningen skal omfatte mindst en erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasial uddannelse.

Brobygnings- og praktikforløb er en integreret del af 10. klasse og skal tilrettelæges i tilknytning til undervisningen, så forløbet fremstår sammenhængende.

Hvad er formålet med brobygning?
Formålet med brobygning i 9. og 10. klasse er, at du får et kendskab til uddannelsesområdet og kravene til uddannelsen, så der er størst mulig chance for, at du vælger rigtig ungdomsuddannelse første gang.

Brobygning på en ungdomsuddannelse afspejler uddannelsens praktiske og teoretiske elementer samt et eller flere erhverv, som uddannelsen eller uddannelsesområdet retter sig mod. Brobygningen skal samtidig give dig mulighed for at opleve miljøet i uddannelsen og gøre dig bekendt med uddannelsens faglige, sociale og personlige krav.

Hvordan tilmelder du dig?

Tilmeldingen til brobygning foregår sammen med din UU-vejleder på brobygning.unoung.dk

Udgifter til transport
Udgifterne betales af skolen.

 

Introkurser 8. klasse

Introduktionskurser 8. klasse - hvor, hvad og hvornår

I 8. klasse introduceres alle til uddannelsessystemet gennem introduktionskurser på ungdomsuddannelserne.

I løbet af foråret skal alle elever på introduktionskursus på to forskellige ungdomsuddannelser. Kurserne forløber over fire dage og ligger mandag-tirsdag og onsdag-torsdag. Eleverne skal mindst vælge én erhvervsuddannelse eller en erhvervsgymnasial uddannelse.

Hvad er formålet med introduktionskurserne?

• At blive præsenteret for to forskellige ungdomsuddannelser
• At deltage i undervisningen
• At få en oplevelse af miljøet på uddannelsesinstitutionerne

Hvordan tilmelder du dig?

Tilmeldingen til introkurserne foregår i den kollektive vejledning i klassen sammen med din UU-vejleder på brobygning.unoung.dk