Du er her:

Pligt til uddannelse

Pligt til uddannelse eller specielt om 15-17 årige

Alle 15-17-årige har pligt til at til at være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet. Den unge udfærdiger sammen med en UU vejleder en plan, hvoraf det skal fremgå hvordan pligten overholdes.

Såfremt den unge ikke følger sin plan, Skal UU tage kontakt til den unge og dennes forældre senest 5 arbejdsdage efter, at UU er blevet bekendt med dette. UU skal tilbyde den unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter, at kontakten er etableret.

Overholdes pligten ikke, kan det betyde, at ungeydelsen standses.

Læs bekendtgørelsen på uvm.dk.