Samarbejdsaftale mellem UU Guldborgsund og de omkringliggende uddannelsesinstitutioner

UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel for den enkelte gennem høj faglighed.

Godt 95 procent af en ungdomsårgang i Guldborgsund kommune tilmelder sig en uddannelse, der giver adgang til videreuddannelse eller til arbejde. Alligevel afbryder en alt for stor del af de unge deres uddannelsesforløb. Derfor er en af de store opgaver at inddrage ungdomsuddannelserne, FGU og andre udbydere af ungdomsuddannelse samt parterne på arbejdsmarkedet med henblik på at kvalificere vejledningen, så flere unge vælger den rigtige uddannelse første gang. UU Guldborgsund prioriterer den forebyggende vejledningsindsats i grundskolen og forventer at den tidlige vejledningsindsat medfører at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Gennem samarbejde, koordinering og dialog med uddannelsesaktører, grundskoler og de unge tilstræber UU Guldborgsund en endnu bedre vejledningsindsats, så vi i fællesskab kan bidrage til, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed til at hæve det generelle uddannelsesniveau i kommunen.

UU Guldborgsund tilstræber, at være let tilgængelig og agere professionelt over for samarbejdspartnere.