Du er her:

Praktik

Erhvervspraktik i 6., 7., 8., 9., eller 10. klasse

I både 6., 7., 8., 9. og 10. klasse kan skolen sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) tilbyde, erhvervspraktik på en arbejdsplads for hele klasser. Yderligere kan elever tilbydes individuel praktik fra 7. klasse.

Dagligdagen i en virksomhed og deltagelse i visse arbejdsopgaver kan give oplevelser, der styrker elevernes valg af uddannelse og erhverv.

Det primære formål med erhvervspraktikken er ikke nødvendigvis at afprøve et specifikt erhverv, men at give eleverne et indtryk af, hvordan en arbejdsplads fungerer, og at der er forskellige arbejdsfunktioner og uddannelsesbaggrunde på virksomheden.

Forsikring af elever i praktik

Elever som er i praktik er som udgangspunkt dækket af Statens erstatningsordning. Det nærmere bestemmelser kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside og ellers kan du spørge din vejleder på skolen.

Unges arbejde

Når en virksomhed eller institution har unge under 18 år i praktik eller arbejde gælder Ungebekendtgørelsen som beskriver de nærmere forhold når unge under 18 år er arbejde. Se nærmere på lovgivning ww.retsinformation.dk