Den professionelle uddannelses vejledning

Målet med vejledning er, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.

Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.

Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Vejledning lærer unge at træffe beslutninger om deres liv, uddannelse og arbejde. Beslutninger der skal træffes mange af i løbet af et liv. Vejledningen kan hjælpe forældre med at støtte deres børn og unge i valgprocessen og i overgangen.

Vejledningen har fokus på at udvide de unges mulighedshorisont og på at udfordre de normer, deres oplevelse af mulighederne er indlejret i.

Vejlederes arbejdsopgaver består i at tilrettelægge vejledningsindsatser ud fra en analyse af målgruppens behov og vejledningens potentiale. Vejledere behersker mange forskellige vejledningsteorier, metoder og aktiviteter.

Vejledere tager altid udgangspunkt i den unges forudsætninger og interesser. Vejledere har en fagprofessionel uddannelse på bachelor eller kandidatniveau.

Vejledningens særlige faglighed er:

  • En bred og dyb viden om uddannelsessystemet, arbejdsmarkedet, kvalifikationskrav og muligheder.
  • Overblik over adgangskrav, dispensationer og muligheder for støtte.
  • Teoretisk baserede spørge- og lytteteknikker, som hjælper alle unge til indsigt, refleksion, erkendelse, afklaring og handling i forhold til uddannelse og fremtidigt (arbejds-) liv.
  • Varetagelse af udsatte unges interesser i rollen som kontaktperson til og tovholder i et tværfagligt samarbejde.
  • Kompetence til at målgruppevurdere til de uddannelsesforberedende muligheder.
  • Evnen til at udføre individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning og at veksle mellem ekspert- og facilitatorrolle.