Tidsfrister 9. årgang-uddannelsesparathedsvurdering

Tidsfrister 9. årgang – Uddannelsesparathedsvurdering

Tidsfrister 9. og 10. årgang – Uddannelsesparathedsvurdering

En elev, som er vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, skal kun have en fornyet vurdering i 9. klasse, hvis elevens faglige niveau falder, eller hvis skolen vurderer, at eleven ikke længere opfylder de sociale og personlige forudsætninger.

Alle elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate på 8. årgang, skal vurderes på 9. årgang.

En elev, som i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparat, skal i 8. og 9. klasse have en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, som kan støtte eleven til at kunne begynde og fuldføre en ungdomsuddannelse efter afslutning af 9. klasse.

Senest 1. december

(Skolens ansvar)

Skolen skal senest 1. december have indtastet og overført 9. og 10. klasse elevernes standpunktskarakterer til www.optagelse.dk via karakterdatabasen.

Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for alle tre kategorier af ungdomsuddannelser.

Skolen overfører eller indtaster det antal år, hvor eleven har fulgt undervisningen i fagene tysk eller fransk.

Senest 10. januar

(UU´s ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle kriterier for at være uddannelsesparate, foretager UU en helhedsvurdering af, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.

Umiddelbart efter 10. januar

(UU´s ansvar – kollektiv vejledning)

Umiddelbart efter den 10. januar/UU´s helhedsvurdering skal eleverne afgive deres foreløbige uddannelsesønske.

Senest 17. januar

Udmeldingen af resultatet af UPV processen kan tidligst finde sted efter UU´s helhedsvurdering

(Skolen ansvar)

Den første UPV skal meldes skriftligt til forældrene

Det skal alle efterfølgende UPV vurderinger også, hvis eleven vurderes ikke-udd. parat til en eller flere typer af ungdomsuddannelse.

Skolen/UU giver forældre skriftlig besked om, at eleven er vurderet foreløbig uddannelsesparat /foreløbig ikke-uddannelsesparat.

Informationen til forældrene udformes sammen med UU, og brevet tilgår forældrene i e-Boks. 

Umiddelbart efter vurderingen

(UU´s ansvar)

UU indkalder forældre, elev og evt. skole til samtale, hvis vejlederen finder det nødvendigt.

 

 

Senest d. 21.05.

(Skolens ansvar)

Skolen skal senest den 21.05 have indtastet og overført 9. og 10. klasse elevernes standpunktskarakterer til www.optagelse.dk via karakterdatabasen.

Desuden skal skolen ajourføre oplysningerne om elevens sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for alle tre kategorier af ungdomsuddannelser.

Senest 2 hverdage efter indberetning af de afsluttende standpunktskarakterer

(UU's ansvar)

For elever, der ikke opfylder alle kriterier for at være uddannelsesparate, foretager UU en helhedsvurdering af, hvorvidt eleven er uddannelsesparat.