Du er her:

Uddannelseshjælp Vigtig information

Er du i en situation, hvor du skal søge uddannelseshjælp? Du kan søge uddannelseshjælp ved at:

 

Uge 7

De følgende vejleder er på arbejde i uge 7.

Marlene Kjellerup Aabye 25181681 (mandag og tirsdag)

Maria Langkjær 25181683 (onsdag)

Maria Madsen Larsen 25181685 (torsdag og fredag)

Akut brug for vejledning i uge 42

Ved akut brug for vejledning i uge 42

Kontakt Annika Jensen

mobil: 25 18 16 63

Psykologhjælp

Psykologhjælp

Den forberedende grunduddannelse

 

Tiny Houses på CELF

Tiny Houses er et projekt for alle 5. klasses elever i Guldborgsund kommune.

Se videoen her

GRIB Erhvervs-uddannelserne

I got skills.dk

Foran dig ligger resultatet af et samarbejde mellem faglærere fra erhvervsuddannelserne og lærere fra folkeskolen. Samarbejdet er en del af projektet Grib Erhvervsuddannelserne, som er støttet af Region Sjælland, Næstved Kommune, Regionens erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Har du hænder og hovedet skruet godt på

Har du hoved og hænder skruet godt på?

Der er mange muligheder, når man skal vælge ungdomsuddannelse. For dig, som har hoved og hænder skruet godt på, kunne smed eller industritekniker være en mulighed. Flere af vores lokale smede - og industrivirksomheder får brug for mange dygtige lærlinge. Så hvis du har mod på en uddannelse, som både udfordrer dig fagligt og kreativt, er der gode muligheder i branchen. For at blive smed eller industritekniker skal du gennemføre grundforløbet på CELF i Nakskov. Herefter skal du i lære. Grundforløbet starter 12. august 2019.

Skolen og forsikring

Skolen og forsikring Web-pjecen giver en oversigt over situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv? 

Klik her

Den professionelle uddannelses vejledning

Målet med vejledning er, at unge mennesker bliver i stand til at påvirke det liv, de kommer til at leve, så det bliver som de ønsker.

Vejledning er en sektor- og institutionsuafhængig aktivitet og proces, som lærer børn og unge om uddannelsessystemet, om arbejdsmarkedet og om sig selv i relation hertil.

Vejledning er opsøgende og har viden om, hvordan unge bliver uddannelsesparate, hvilke metoder der kan hjælpe uddannelsesinstitutioner til at rumme unge, og hvordan man på tværs i uddannelsessystemet kan arbejde aktivt med karrierelæring.

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Som et led i, at flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse, har Guldborgsund kommune besluttet, at alle elever på 8. årgang, på kommunens folkeskoler, skal ud i erhvervspraktik.

 

Flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse

Vejen til en Gymnasial uddannelse